14 września 2016 r. – Droga Krzyżowa na Tarasówkę w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Został tam zaniesiony Krzyż, który zawisł przy kaplicy św. Bartłomieja na Tarasówce, aby pomagał nam odkrywać tajemnicę Miłosierdzia Bożego.

W pamiętnym roku Trzech Jubileuszy: Świętego Roku Miłosierdzia Bożego; 1050 rocznicy chrztu Polski800-lecia Zakonu Dominikańskiego.