O sakramencie małżeństwa.

Osoby z naszej parafii:

Osoby pragnące zawrzeć ten Sakrament powinni zgłosić się do kancelarii trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Należy przynieść ze sobą:

  • Aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania
  • Świadectwo z poradni rodzinnej i ukończenia kursu dla narzeczonych
  • Dowód osobisty oraz zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

 

Osoby z poza parafii:
Aby móc zawrzeć sakrament małżeństwa:
  • Należy ustalić, z o. proboszczem, czy istnieje możliwość zawarcia sakramentu małżeństwa w naszym kościele w Małem Cichem.
  • Omówić z o. proboszczem, procedury jakie nas obowiązują i jakie ewentualnie dokumenty muszą być dostarczone.

 

O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA – ZOBACZ