O sakramencie małżeństwa.

Osoby z naszej parafii:

Osoby pragnące zawrzeć ten Sakrament powinni zgłosić się do kancelarii trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Należy przynieść ze sobą:

  • Aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania
  • Świadectwo z poradni rodzinnej i ukończenia kursu dla narzeczonych
  • Dowód osobisty oraz zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

 

Osoby z poza parafii:

Osoby z poza parafii, proszone są o kontakt z ojcem proboszczem, gdyż tylko proboszcz po rozmowie z zainteresowanymi, ustala możliwość i termin zawarcia sakramentu małżeństwa.

Dlatego prosimy osoby zainteresowane o kontakt osobisty z o. Proboszczem lub telefoniczny.

Aby móc zawrzeć sakrament małżeństwa:
  • Należy udać się do parafii zamieszkania jednej ze stron i tam spisać protokół przedmałżeński (w naszym duszpasterstwie – nie spisujemy protokołów przedmałżeńskich z innych parafii)
  • Następnie proboszcz spisujący protokół, wystawia do Ośrodka Duszpasterskiego w Małem Cichem tzw. Licencję.

Z licencją i dokumentami z USC narzeczeni dostarczają do kancelarii parafialnej w Małem Cichem najpóźniej na trzy dni przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa w naszym kościele.


 

O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA – ZOBACZ