Mieszkańcy

Artur Karkoszka OP

przełożony i syndyk klasztoru, odpowiedzialny za gości. 

tel. (+48 18) 208 41 38

Kontakt

Artur Musialski OP

proboszcz, zakrystian większy, ojciec duchowy dekanatu, rekolekcjonista, prezbiter neokatechumenatu.

tel. (+48 18) 208 41 38

Kontakt