Mieszkańcy

Artur Musialski OP

przełożony domu, proboszcz, zakrystian większy, ojciec duchowy dekanatu, rekolekcjonista, opiekun dzieci i młodzieży

tel. (+48 18) 208 41 38

Kontakt

Sylwester Laskowski OP

ekonom klasztoru, wikariusz parafii, kapelan OSP Małe Ciche
tel. (+48 18) 208 41 38