Mieszkańcy

Artur Karkoszka OP

Przełożony klasztoru i proboszcz parafii, katecheta w szkole, duszpasterz dzieci, opiekun ministrantów oraz strony internetowej i Facebooka klasztornego, ojciec duchowny dekanatu.

 

tel. (+48 18) 208 41 38

Kontakt

Wojciech Frączek OP

Duszpasterz młodzieży, syndyk klasztoru, odpowiedzialny za gości klasztoru, kronikarz klasztoru i parafii oraz opiekun Róży Różańcowej.

 

tel. (+48 18) 208 41 38

Kontakt