Mieszkańcy

Artur Musialski OP

przełożony domu, proboszcz, zakrystian większy, ojciec duchowy dekanatu, rekolekcjonista, prezbiter neokatechumenatu.

tel. (+48 18) 208 41 38

Kontakt

Krzysztof Parol OP

ekonom klasztoru, odpowiedzialny za gości.
tel. (+48 18) 208 41 38

Kontakt