Ministranci Parafii

św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Mary Panny

w Małem Cichem

 

 1. Stanisław D. – prezes
 2. Andrzej G. – vice prezes
 3. Stanisław G. – skarbnik
 4. Wojciech S.
 5. Andrzej P.
 6. Damian S.
 7. Stanisław G.
 8. Marek Ł.
 9. Norbert G.
 10. Bartłomiej K.
 11. Jakub Ł.
 12. Adrian Ł.
 13. Wojciech P.
 14. Damian S.
 15. Józef P.
 16. Wiktor G.
 17. Andrzej P.
 18. Karol S.
 19. Kacper S.

X Przykazań Ministranta

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.