DZIS NASZA STRAZ POŻARNA Z OSP W MAŁEM CICHEM ODBIERA NOWY SAMOCHÓD BOJOWY.
To nasz nowy samochód w OSP Małe Ciche.


Wielka radość i chluba dla całej naszej społeczności.