***  NARODZENIE PAŃSKIE ***

 

PIĄTEK, 25.12.2020.

 1. WSZYSSTKIM NASZYM GAZDOM I ICH RODZINOM, ŻYCZYMY, ABY NARODZENIE JEZUSA PRZEPEŁNIŁO WASZE ŻYCIEM RADOŚCIUĄ I POKOJEM.
 2. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, przypominamy:
 • Wewnątrz kościoła może w nabożeństwach uczestniczyć 20 os. (Nie licząc księży celebrujących liturgie i ministrantów). Na placu przed kościołem z zachowaniem odstępu dowolna ilość uczestników.
 • W tygodniu, na msze św. z racji intencji może przyjść po 2 os. na zapisaną intencję + 16 os., które chcą uczestniczyć w Eucharystii (zachęcamy, aby z tej możliwości korzystać). I na tę chwilę nie trzeba w tygodniu się zgłaszać.
 • W niedziele na msze św. 2 os. z intencji + 18 os.
 • Na mszach mogą uczestniczyć przy ołtarzu ministranci.
  • Na nabożeństwie, zarówno w kościele jak i na zewnątrz, obowiązuje zakrycie ust i nosa.
  • Komunię św. przyjmujemy zasadniczo na rękę. Osoby, które z różnych racji chcą przyjąć Pana Jezusa bezpośrednio do ust, podchodzą na końcu.
 • Wchodzimy do kościoła głównym wejście, obowiązkowo dezynfekujemy ręce (płyn na stoliku, przy głównym wejściu), a wychodzimy bocznym.
 1. W piątek, 25 grudnia i w sobotę, 26 grudnia i niedzielę, 27 grudnia, msze św. w następującym porządku: o godz. 8:00; dodatkowa msza św. w te trzy dni świętowania o 9:30; 11:00 i 18:00.

Na mszach świętych wewnątrz świątyni może uczestniczyć jedynie 20 os.

 1. W związku z obostrzeniami na chórze może przebywać tylko pan organista.
 2. W święta nie ma nabożeństwa różańcowego o godz. 17:30.
 3. Zapraszamy do zaopatrzenia się w prasę katolicką, wyłożoną przy wyjściu z kościoła.
 4. Dziękujemy naszej młodzieży i ministrantom za przygotowanie żłóbka i wystroju kościoła na święta Bożego Narodzenia.